IDEA WARSZTATÓW SAIL & LEARN


Naszą misją jest pomaganie w rozwijaniu osobowości w oparciu o naturalne cechy, predyspozycje.  Poprzez zrozumienie swoich cech i zalet, tego jak myślę, jak działam, komunikuję się i współpracuję, można odnaleźć swoją osobistą, zawodową „Zieloną Ścieżkę”,  podnieść umiejętności zarządzania sobą i innymi, pomóc zespołom budować synergię współpracy z wykorzystaniem automotywacji.

Zapraszamy na unikatowe warsztaty rozwoju sił osobowości, odporności psychicznej i rozwoju kompetencji. 

Kluczem jest zastąpienie sali wykładowej horyzontem morskich zdarzeń, poła zenie kilku metod treningowych z aktywnością i wysiłkiem fizycznym.
Podczas warsztatów oderwiemy uczestników od znanego im środowiska sali szkoleniowej, zmusimy do aktywnego działania już od pierwszych chwil, stawiając na ich zaangażowanie umysłowe, fizyczne, rozwijające kreatywność i pomysłowość. Damy dużą dawkę praktyki w formie kreatywnej. W toku warsztatów, stawiamy zadania, które wymagają zarówno samodzielności i współpracy. Korzyścią jest wzmocnienie odpowiedzialności za powierzone role oraz wyrobienie nawyku indywidualnej pracy w zespole. Skutecznie przeplatamy żeglarski rejs z kreatywnym warsztatem. Trenerzy nieustannie pracują z uczestnikami utrwalając ich postępy. Plan treningu i warsztaty są precyzyjnie wplecione w całość morskiej przygody pod żaglami.
Gwarantujemy doskonałych trenerów i strategów biznesowych. Praktyków z wieloletnim doświadczeniem na światowym rynku. Projektor, flipchart, pisaki zostają na brzegu - czeka na Was wyłącznie praktyka i kreatywna pracy.

Fantastyczna oprawa, moc atrakcji i prawdziwy rejs morski dopełniają całości.

 

BUDOWANIE PRZYWÓDZTWA, ROZWIJANIE SIEBIE, KOMUNIKACJA Z INNYMI I SAMYM SOBĄ, MOTYWACJA.
Warsztaty są ukierunkowane na:

 • zbudowanie świadomości własnych mocnych stron i potencjału;
 • odnalezienie automotywacji i proaktywności w działaniu;
 • przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, stresowi, zapaści motywacyjnej oraz sesjach rozwojowych, które  wspierają bycie efektywnym pracownikiem, menedżerem zarządzającym, szefem zespołu, liderem firmy.
      Podczas warsztatów wykorzystujemy metody i narzędzia z zakresu:
 • zen coachingu, 
 • metodyki komunikacyjnej ART, NVC, 
 • comentry, 
 • metodologię Talentów Instytutu Gallupa, 
 • style Myślenia i Działania FRIS®. 

        Na treningu skupisz się na:

 • Consciousness (Świadomość) - korzystaniu z mocy reakcji stresowych do budowania swojej odporności psychicznej i eliminacji negatywnych przekonań;
 • Commitment (Zaangażowanie) - zadbasz o swoją motywację, utrzymanie na wysokim poziomie zaangażowania i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu;
 • Controle (Poczucie kontroli) - przeprowadzać w swoim życiu trwałe zmiany nawyków, wzmocnisz siłę woli i samokontrolę;
 • Challenge (Wyzwanie) - rozwiniesz swoją zdolność do kreowania zmian, wykorzystywania porażek i przeciwności losu do wzmacniania swojej siły psychicznej;
 • Confidence (Pewność siebie) - budowie pewności siebie i nastawieniu na rozwój przez autentyczność siebie, swoich relacji i wrażliwości;
 • Cooperation (Współpraca) - świadomym kształtowaniu środowiska pracy i życia sprzyjającego realizowaniu wartości;
 • Care (Dbanie o siebie) - nawykach dbania o siebie, tak aby Twoje ciało było fundamentem Twojej odporności psychicznej.

Z tych szkoleń korzystali rekruci do Sił Specjalnych USA, żołnierze armii izraelskiej, menedżerowie, personel medyczny
i wiele innych zawodów wymagających twardości, odporności i elastyczności psychicznej.