IDEA WARSZTATÓW SAIL & LEARN


Naszą misją jest pomaganie ludziom, managerom i całym zespołom w rozwijaniu się w oparciu o naturalne predyspozycje oraz podnoszenie umiejętności w obszarze zarządzania sobą i innymi. Poprzez zrozumienie m.in. swoich predyspozycji, tego jak myślę, działam, komunikuję się i współpracuję, można odnaleźć swoją Osobistą i Zawodową „Zieloną Ścieżkę” oraz pomóc zespołom budować synergię współpracy z wykorzystaniem automotywacji. 
Specjalizujemy się w diagnozie mocnych stron, talentów oraz rozwijaniu potencjału osobistego i zespołowego, głównie w oparciu o autorskie programy. W pracy koncentrujemy się na trzech poziomach wprowadzenia zmiany do życia: dostarczamy wiedzę, ćwiczymy umiejętności i wspieramy wprowadzenie zmiany w organizacji. Łączymy wyniki, wspierając zespoły
w budowaniu efektywności i synergii zespołowej oraz przewagi rynkowej.

Nasi trenerzy posiadają minimum 15 lat doświadczenia zawodowego w tym pracy na stanowiskach kierowniczych korporacji międzynarodowych i ponad 10 lat doświadczenia trenerskiego. Współpracują również z uczelniami państwowymi m.in. Krajową Szkołą Administracji Państwowej oraz wykładają autorskie programy edukacyjne na licznych kierunkach studiów podyplomowych i MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Specjalizujemy się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania, wykorzystując m.in. narzędzia z zakresu Zen Coachingu, metodyki komunikacyjnej ART, NVC, Comentry, metodologii Talentów Instytutu Gallupa, Style Myślenia i Działania FRIS®.

 

Nasze warsztaty są dla każdego, kto szuka wiedzy, rozwoju i ma potrzebę „ogarnięcia” siebie. Niezależnie czy jesteś prezesem, dyrektorem czy pracownikiem – zapraszamy Cię. Dajemy dużą dawkę praktyki w formie warsztatów i praktycznej pracy. Wspólnym wysiłkiem, partnerską rywalizacją i współpracą pomiędzy uczestnikami powstają wspaniałe relacje, przyjacielskie więzi. Każdy odkrywa siebie na nowo, poznając swoje możliwości i siły. Słabości, obawy, lęki zostają za burtą, a Ty wracasz ze szkolenia jako inny człowiek. 
Kluczem naszych szkoleń jest zastąpienie sali wykładowej horyzontem morskich zdarzeń. W bezpośredniej sesji z trenerem oderwiemy Was od znanego środowiska, zaprosimy do aktywnego działania już od pierwszych chwil, stawiając na Wasze zaangażowanie umysłowe, fizyczne, rozwijające kreatywność i pomysłowość. Sami, będąc Załogą zaprojektujecie rejs i każdy jego dzień, aktywnie podzielicie obowiązki i będziecie dbać o ich wykonanie. Projektor, flipchart, pisaki zostają na brzegu. W toku warsztatów, stawiamy zadania, które wymagają zarówno samodzielności i współpracy. Ma to na celu wzmocnienie odpowiedzialności za powierzone role i wyrobienie nawyku indywidualnej pracy w zespole. Skutecznie przeplatamy żeglarski rejs z kreatywnym warsztatem. Trenerzy nieustannie pracują z uczestnikami i jednocześnie obserwują ich postępy. Plan treningu i warsztaty są precyzyjnie wplecione w całość przygody pod żaglami. 

Warsztaty są ukierunkowane na:

 • zbudowanie świadomości własnych mocnych stron i potencjału zawodowego;
 • odnalezienie automotywacji i proaktywności w działaniu;
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, stresowi, zapaści motywacyjnej;
 • diagnozę kierunku zawodowego, dającego podstawy do adekwatnej samooceny i spełnienia się; 
 • sesje rozwojowe, wspierające bycie efektywnym menedżerem zarządzającym, szefem zespołu, liderem firmy.

        Podczas treningu:

 • nauczysz się wykorzystywać moc podstawowych reakcji stresowych do budowania odporności psychicznej i eliminować osłabiające Cię negatywne przekonania – Consciousness (Świadomość);
 • Dbać o swoją motywację, utrzymywać na wysokim poziomie zaangażowanie i zapobiegać wypaleniu zawodowemu – Commitment (Zaangażowanie);
 • Przeprowadzać w swoim życiu trwałe zmiany zachowania, wzmacniać siłę woli i samokontrolę – Controle (Poczucie kontroli);
 • Rozwijać swoją zdolność do kreowania zmian i wykorzystywania porażek i przeciwności losu do wzmacniania swojej siły psychicznej – Challenge (Wyzwanie);
 • Budować pewność siebie i nastawienie na rozwój przez autentyczność i wrażliwość – Confidence (Pewność siebie);
 • Świadomie kształtować środowisko pracy sprzyjające realizowaniu wartości – Cooperation (Współpraca);
 • Dbać o siebie, tak aby Twoje ciało było fundamentem Twojej odporności psychicznej – Care (Dbanie o siebie);

Poza granicami Polski z takich szkoleń korzystali rekruci do Sił Specjalnych USA, żołnierze armii izraelskiej, menedżerowie, personel medyczny
i wiele innych zawodów wymagających twardości, odporności i elastyczności psychicznej.